Åbning d. 20.april 2020

Kære forældre og børn!

Så starter vi op igen – endelig, og forhåbentlig vil hverdagen efterhånden komme til at ligne alt det, vi kender.

Mandag d. 20/4 starter vi op med at yngste klasse møder kl. 8:00 og mellemklassen kl. 8:15 – dette for ikke at skabe for stor kø ved håndvasken. Det er sådan nu, at alle skal vaske hænder, når de møder om morgenen (og i øvrigt rigtig mange gange i løbet af dagen). Ellers følger yngste og mellem de udsendte skemaer. Ældste klasse fjernundervises fortsat. Denne nødundervisning varetages fra på mandag fortrinsvis af Kristine og Torben.

Undervisningen vil så vidt muligt foregå udendørs. Vi har slået det store telt op på legepladsen, som indrettes til undervisning.

Vi forventer at I forældre taler med jeres børn i at holde afstand og hvordan og hvor ofte der skal vaskes hænder.

Børnehaven har som den plejer åben kl. 8:45-16. Da der er en række sundhedsmæssige forhold, vi skal leve op til her, såvel som på fastlandet, bl.a. mht. til plads og opdeling i mindre grupper, kan vi endnu ikke åbne for fuld SFO – det kommer forhåbentligt i løbet af et par uger. Alle SFO-forældre har meldt tilbage mht. pasningsbehov, så personalet kan planlægge de nærmere detaljer.

Da skolebørnene skal kunne færdes i skolegården i “10-pausen”, anmoder vi om at alle vuggestue- og børnehavebørn afleveres før kl. 9:20 – personalet tager imod børnene i døren, således at forældrene ikke skal ind i institutionen. Vi vil spise frugt med børnene, som nu portionsanrettes og så vil vi så vidt muligt være i naturen – væk fra skolen, med madpakker fra kl. 10.

Børnene må ikke medbringe legetøj hjemmefra. Skolebørnene skal have egne skoletasker med fuldt penalhus, da blyanter, farver mv. ikke må deles. Vi anbefaler endvidere, at børnene har egen drikkedunke og madpakker med, da køkkenet bliver lukket af for børnene (man må gerne sidde ved bordene med afstand).

Desværre er Gyrite sygemeldt. Gitte er fortsat sygemeldt og Kristine er i isolation. Vi har derfor ansat Susanne Gisselbaek  og Line Blach Kobberøe  indtil sommerferien og skemaet er ændret som det fremgår af udsendte.

Anholt skole og børnehave er indtil videre lukket for al øvrig aktivitet (badminton, fodbold, madlavning, yoga, fødselsdagsfester m.v.) i og uden for åbningstiden.

Der vil løbende komme opdateringer og I er selvfølgelig velkomne til at spørge.

Med venlig hilsen

Anholt skole og børnehave.