Nyhedsbrev fra Børnehaven

August 2017

Kære Forældre og Børn!

Børnehavens 22 års fødselsdag er afholdt ved skurvognen på en af de bedste sommerdage.

Tusinde TAK for deltagelse og gaver J

Et nyt skoleår er startet og Børnehaven er flyttet tilbage til skolen. 3 børn er startet i skole, således at vi nu har 3 børnehavebørn og 6 SFO-børn, og en del af pædagog og pædagogmedhjælpertimerne er i den forbindelse konverteret til skolepædagogtimer.

Nu da vi “starter på en frisk” vil vi bede jer forældre om, at holde orden på børnenes hylder. Dette gøres nemmest, hvis der ikke ligger for mange sko og for meget tøj: dvs. et sæt regntøj og gummistøvler, et sæt tøj fra yderst til inderst, og et par sandaler eller kondisko til at skifte med her i overgangen mellem sommer og efterår. Når der gives beskidt skiftetøj med hjem, skal der naturligvis et nyt sæt på hylden, men se gerne efter om alt er på plads fx hver fredag.

Børnehaven deltager så vidt muligt i svømning onsdag og fredag kl. 12-14 i uge 33-36.

Derefter vil Mia sammen med SFO-børnene deltage i projekt fjernundervisning hver onsdag fra kl. 12:30-14, foreløbig indtil efterårsferien. Formålet er at Børnene skal opleve engelsk som et brugssprog – ikke et fremmed sprog og Børnene skal opnå faglig fordybelse. Temaet vil være “Kaffe” og i projektet samarbejdes med skoler på Endelave, i Horsens, Nairobi/Kenya og Qassiarsuk/Grønland.

Vi har opfordret SFO-børnene til at tænke over aktiviteter, som de kunne tænke sig, at vi tager op i SFO-tiden og vi vil snarest holde et møde med børnene, hvor vi taler om, hvad vi kan – hjælp gerne børnene med at “tænke” over aktiviteter.

D. 29.-30/8 får vi igen besøg fra PPR og der vil blive fulgt op på netværksmøder. Henvend jer gerne hvis I har emner, som I gerne vil tale med PPR om.

Lørdag d. 9/9 vil der være brandøvelse på skolen v. Anholt Brandvæsen – der vil formodentlig skulle bruges statister, men det hører I nærmere om, når tiden nærmer sig.

D. 14/9 er der varslet opfølgning på førstehjælp kurset, som vi har forpligtet os til i forbindelse med ophæng af Hjertestarter. Sæt gerne kryds i kalenderen, så I og jeres store børn (mellemklassen og op) kan deltage.

Vi er startet på udarbejdelse af et årshjul. Ifølge dette vil vi i august have fokus på markhaven, bier, hyben, pærer, lyng og mirabeller. Desuden børnehavens fødselsdag, som er afholdt og overgang til SFO, som vi d. 11/8 markerede med diplomer, kage og saftevand. Årshjulet er under fortsat udarbejdelse, men kan ses på www.anholtskole.dk/børnehaven.

I håb om en god eftersommer

Hilsen Anholt Børnehave.