Skoleskemaer

Lærerfordeling 2018/2019:

Yngste klasse

(Mille 2.kl og Thomas 2.kl, Laurine 1.kl, Magda 1.kl, Naja 1.kl, Esther 0.kl)

Klasselærer Kristine (KFJ)

Kristine varetager dansk, engelsk og deler musik med Jakob G. (JG)

Malle og Mia har Billed-/naturværksted/kristendom

Peter (PØ) (Bo (BLA)) varetager N/T og matematik

Jakob K. (JK) og Jakob G. (JG) varetager idræt

Mellemste klasse

( Hans 3. kl., Laura 3. kl. Alfred 4.kl )

Klasselærer Kristine (KFJ)

Jakob K. (JK) varetager matematik, historie og Håndværk og design

Malle og Mia har Billed-/naturværksted/kristendom

Mia og Daina varetager engelsk

Peter (PØ) (Bo (BLA)) varetager natur/teknik

Jakob G og Kristine deler musik

Ældste klasse

(Karla 6.kl, Laura 7. kl, Hannah 8.kl.)

Klasselærer Gitte

Peter (PØ) (Bo) varetager naturfag (fysik/kemi, geografi og biologi)

Gitte varetager dansk og engelsk

Gyrite (GY) varetager tysk og samfundsfag

Kristine (KFJ) varetager historie

Jakob K (JK) varetager matematik og valgfag i sløjd

Jakob G og Jakob K varetager idræt

Jakob G. (JG) varetager musik valgfag