Skoleskemaer

Ændret skema i uge 10

Pågrund af kurser, videre uddannelse osv er Mia, Daina, Gitte og Kristine delvis væk fra undervisningen i uge 10. Dette medfører følgende ændringer i skemaet for klasserne

0.klasse Uge 10

Alfred Uge 10

Mellem Uge 10

YNGSTE uge 10

ÆLDSTE Hannah Uge 10

 

Forår 2018

0.klasse 1 – sommer Version2

_YNGSTE 1 sommer 2018 Version 2

Alfred 1 sommer 2018 Version 2

Mellem 1 til sommer 2018 Version 2

ÆLDSTE Hannah 1 – sommer 2

 

Skemaer efterår 2017

0. klasse skema

Yngste skema

3. klasse skema

Mellemklasse skema

Lærerfordeling 2017-18:

Yngste klasse

(Alfred 3.kl, Hans 2.kl, Laura 2.kl, Mille 1.kl og Thomas 1.kl, Laurine 0.kl, Magda 0.kl, Naja 0.kl)

Klasselærer Kristine (KFJ)

Kristine varetager dansk, kristendom, engelsk og deler musik med Jakob G. (JG)

Malle og Daina har Håndværk & Design

Bo (BLA) varetager N/T og matematik

Jakob K. (JK) varetager idræt

Mellemste klasse

( Laura 6.kl, Karla 5.kl )

Klasselærer Gitte

Gitte varetager dansk og tysk

Daina varetager engelsk

Kristine (KFJ) varetager kristendom

Jakob K. (JK) varetager matematik

Malle og Daina varetager Håndværk & Design

Gyrite (GY) varetager historie

Bo (BLA) varetager natur/teknik

Jakob G og Kristine deler musik

Ældste klasse

(Hannah 7.klasse.)

Klasselærer Gitte

Bo varetager naturfag (fysik/kemi, geografi og biologi)

Gitte varetager dansk og tysk

Daina varetager engelsk

Gyrite (GY)/Gitte varetager historie og samfundsfag

Jakob K (JK) varetager idræt og praktisk matematik

Jakob G. (JG) varetager musik valgfag