Personalet

GYRITE ANDERSEN , skoleleder, ga@norddjurs.dk tlf: 8959 2860

KIRSTEN ØSTERGAARD RASMUSSEN, Afdelingsleder og souschef og børnehaveleder, kira@norddjurs.dk tlf: 8959 2863

KRISTINE FREJMANN JØRGENSEN , lærer, dansk, kristendom, håndværk og design, historie,

GITTE ANDERSEN lærer dansk, engelsk , læsevejleder

BO LED ANDERSEN lærer Naturfag, matematik, it

PETER LARSEN ØSTERGAARD, lærer , naturfag, matematik , naturvejledning

MALENE HALKJÆR PEDERSEN Huskunstner og timelærer i billedkunst , udeskole og kristendom

JAKOB BORNEBUSCH GRELL pædagog og timelærer i musik og idræt

MIA NORDBY , timelærer og pædagogmedhjælper , madkundskab og fjernundervisningsstøtte

ELIN JUNKER ORMHØJ timelærer i svømning og håndværk og design

DAINA ZVIEDRE timelærer engelsk fjernundervisning

LINE SEVERINSEN rengøring

SIMON DØSSING pedel anholtskole00@gmail.com, # 40291381

 

 

EVA HJORTH Pædagog vikar