Effektiv læring

Effektiv Læring – på Anholt Skole og i Anholt Børnehave

Læringsniveauet i både skoledelen og børnehavedelen er godt; men det udfordres i forhold til inklusion, talentudvikling, kvalitetsmåling og den nye skolereform. Vi står overfor det 21. århundredes pædagogiske udfordringer, udfordringer der kræver et paradigmeskifte.

For at imødegå dette, har ledelsen iværksæt kursusforløb i Effektiv Læring – om at tilgodese alle elevers behov. Det involverer hele det pædagogiske personale og strækker sig over skoleåret 2014/15. Kurset er udviklet af tidl. skoleleder, lærer, cand. pæd. Lotte Brinkmann, Anholt Læringsværksted.

Effektiv Læring handler om

   – at gå fra

lærercentret undervisning

   til

elevcentret læring

   – at gå fra

ideologibaseret undervisning

   til

forsknings- og evidensbaseret læring

På det første kick off kursus i juni 2014 blev lærerne og pædagogerne præsenteret for det 21. århundredes pædagogik og didaktik, en vifte af teorier forbundet hermed samt modeller og værktøjer til udvikling af eksisterende god undervisning og nye metoder, herunder synlig målstyret læring.

De efterfølgende kursusdage er bygget op med korte introduktioner og aktiviteter, der knytter an til teorierne og modellerne relateret til Effektiv, Synlig, Målstyret Læring. Der er tale om en progression inden for de enkelte teorier og modeller, hvor der bygges nye lag på i forhold til der, hvor den enkelte er i arbejdet med implementering af nye metoder og ny viden.

Mellem hvert kursusforløb arbejder lærerne og pædagogerne med at omsætte den ny viden i egen praksis, med mulighed for vejledning og guidning af konsulenten i selve processen hermed. Fokus er rettet mod paradigmeskiftet fra hvad barnet/eleven skal lære til hvordan lærer barnet/eleven!

Kursusdagene er/bliver tilrettelagt i et tæt samarbejde med ledelsen, med henblik på at støtte den enkelte lærer/pædagog bedst muligt.

Målet er at alle inden sommerferien er godt i gang med synlig målstyret læring, og at der er etableret et konstruktivt samarbejde mellem lærerne og pædagogerne byggende på professionelle læringsfællesskaber.