ABA-indsats

I dag er ABA-tilgangen den bedst dokumenterede behandlingsmetode der findes for børn med autisme. Grundprincippet i ABA har i flere sammenhænge vist sig gavnlige som udgangspunkt for intensiv og skræddersyet adfærdsbehandling af både børn og voksne med autisme.

ABA står for Applied Behavior Analyses – på dansk anvendt adfærdsanalyse.

Udgangspunktet er, at for at kunne forstå og påvirke adfærd og læring hos børn, skal deres læringskontekst analyseres, for at se hvad der muligvis kan påvirke barnets adfærd og læringspotentialer. Derefter udvikles der hypoteser om hvad der evt. kan påvirke adfærden i en mere gavnlig retning, og så anvendes den viden analysen gav, til at planlægge pædagogisk indsats til at påvirke adfærd og læring i en gavnlig og anvendelig retning for den enkelte. Indsatsen bliver så løbende evalueret ud fra en grundig dokumentation omkring både fremgangsmåde og effekt.

Barnets udvikling og læring stimuleres ved en særligt målrettet og tilrettelagt pædagogisk indsats, der har afsæt i adfærdsmæssige læringsprincipper som de voksne der varetager indsatsen omkring barnet får kendskab til gennem en særligt uddannet supervisor. Behandlingen tager desuden afsæt i normal udviklingspsykologi og viden om autisme og andre handicap barnet evt. har.

Organisatorisk etableres der et behandlingsteam omkring hvert barn, der arbejder systematisk med at stimulere alle barnets udviklingsområder, så barnets adfærd, færdigheder og udvikling nærmer sig mest muligt det, man forventer af jævnaldrende i vort samfund. Dette koordineres via tæt supervision, hvor alle der arbejder med barnet mødes og evaluerer og koordinerer indsatsen. Forældredeltagelse og indflydelse vurderes at have stor betydning for udbyttet af barnets behandling, så forældrene har en meget betydningsfuld rolle i behandlingsteamet.

Barnets indlæring bliver ofte nøje beskrevet, planlagt og evalueret på supervisionerne for at kunne optimere indsatsen. Interventionen beskrives og registreres, og ud fra registreringerne kan behandlingsniveauet tilpasses det enkelte barns potentialer, og på baggrund af disse data og snakke på supervisionerne, kan teamet evaluere om behandlingsstrategierne er effektive og fremmer barnets trivsel og udvikling.

Der skabes motivation hos barnet for den indlæring der er i fokus, med udgangspunkt i barnets interesser, og det tilstræbes altid

, at enhver indlæringssekvens kan blive en succes for barnet, så barnet til trods for sine vanskelligheder føler overskud og tryghed i udfordrende indlæringssituationer. Derfor er det et centralt element i behandlingen, at have konkret viden om det enkelte barn med autisme, så kravene og måden færdigheden indlæres på, er tilpasset barnet, dets dagsform, udviklingsniveau og handicap.

Det vægtes at lære barnet med autisme, at begå sig i så høj grad som muligt i normalmiljøet. Det overordnede mål er på sigt at lære barnet at lære i det naturlige miljø.  Derfor forsøger man oftest fra starten at etablere et “specialtilbud i et normaltilbud”. Det vil sige at behandlingen forgår i normale daginstitutioner og skoler med maksimal støtte, med henblik på at bruge stimuli fra normalmiljøet, og stimulere færdigheder, der kan føre til størst mulig selvstændighed i samfundet i fremtiden. Hvor meget barnet deltager i forskellige aktiviteter, defineres af barnets dagform og prioriteres af den voksne der har ansvaret for barnets trivsel og udvikling i institutionen. Støtten til barnet vil så gradvis reduceres afhængigt af barnets læring og muligheder for deltagelse på “normal vis”.

Se nærmere beskrivelse på

www.aba.rm.dk

 

 

2 comments for “ABA-indsats

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.