Børnehavens lukkedage

Lukkedage 2018 – Skema til institutioner

 

Lukkedage- og uger i dagpleje og børnehave i 2017

Lukkedage med pasningsmulighed
Område/Børneby  

Anholt

Pædagogisk dag(e)? 0
Dagen efter Kr. Himmelfartsdag?(lukket eller åbent) lukket
Sommerferielukket? Nej, men lukket i uge 7
 

Hverdage mellem jul og nytår?

Lukket 5 hverdage i forbindelse med jul og nytår.
Lukkedage uden pasningsmulighed
Nytårsdag

Skærtorsdag

Langfredag

2. Påskedag

Stor Bededag

Kr. Himmelfartsdag

2. Pinsedag

Juleaftensdag

1. Juledag

2. Juledag

Nytårsaftensdag

01. januar

2. april

3. april

5. april

6. maj

14. maj

25. maj

24. december

25. december

26. december

31. december

Bemærk: Ifølge økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2010, skal der stilles alternativ pasning til rådighed på lukkedage, bortset fra helligedage, weekender, juleaftensdag og grundlovsdag.