Bestyrelsen og formalia

Anholt Skole og Børnehaves bestyrelse er en fælles bestyrelse for både skole og børnehave.

Bestyrelsen består af 3 forældrerepræsentanter for skoledelen og 2 fra børnehavedelen.

Laurits Møbjerg

Signe Hylby

Anne Damkjer

Lykke Schou Hansen

Bent Rasmussen

Derudover deltager skoleleder, souschef, TR og AMR i bestyrelsesmøderne.

Forretningsorden