Bestyrelsen og formalia

Anholt Skole og Børnehaves bestyrelse er en fælles bestyrelse for både skole og børnehave.

Bestyrelsen består af 3 forældrerepræsentanter for skoledelen og 2 fra børnehavedelen.

Signe Hylby (formand)

Lykke Schou Hansen (næstformand)

Laurits Møbjerg

Susan René Svensson

+ en ?

 

Derudover deltager skoleleder, souschef og 2 personalerepræsentanter (én fra skolen og én fra børnehaven) i bestyrelsesmøderne.

Forretningsorden