Bestyrelsen og formalia

Anholt Skole og Børnehaves bestyrelse er en fælles bestyrelse for både skole og børnehave.

Bestyrelsen består af 4 forældrerepræsentanter for skoledelen og 3 fra børnehavedelen.

Jakob Kjærgaard

Birthe Bækgaard

Bent Rasmussen

Laurits Møbjerg

Anne Damkjer

Line Severinsen

Lykke Schou Hansen

Derudover deltager skoleleder, souschef, TR og AMR i bestyrelsesmøderne.